Service av tippare

Service

Våra tippare har en lång livslängd vilekt förutsätter en god sevice. I vårt serviceprogram omfattas rekomenderade oljebyten, filterbyten samt kontroll av styrsystem samt besikning av kontsruktionen. Vill ni veta mer vänligen kontakta oss.